64ο Παιδαγωγικό Συνέδριο: το δικαίωμα του παιδιού στην αλήθεια σήμερα

64ο Παιδαγωγικό Συνέδριο: το δικαίωμα του παιδιού στην αλήθεια σήμερα

Ο τομέας Επιστημόνων του Συλλόγου «Ο Μέγας Βασίλειος» σάς προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας
το 64ο Παιδαγωγικό Συνέδριο.